Risk Yönetiminin Temelleri

RİSK YÖNETİMİ

Günümüzde bireylerin ve kuruluşların ulaşabilecekleri bilgi çeşit ve miktarı sürekli artmaktadır. Ancak, gelecek belirsizliklerle dolu olduğu için, şirketlerin, yaptıkları işlerin doğası gereği, sürprizler ile karşılaşmaları her zaman için mümkündür.

Proje Risk Yönetiminde temel yaklaşım, projedeki belirsizliklerin olumsuz etkilerini (riskleri) en aza indirirken, olumlu etkilerini (fırsatları) artırmaya çalışmak ve  gelecekteki muhtemel olumsuz olaylar olduğunda bunlara ani ve planlanmamış tepkiler vermek yerine, bu olaylar olmadan gerekli tedbirleri almak şeklinde görülmelidir. Böyle bir yaklaşımla önceden planlama yapılarak alternatif eylem planları seçilebilir ve beklenen proje hedeflerine ulaşmak mümkün olabilir. Bu bakımdan, risk yönetimin amacı, proje risklerini belirlemek ve onları ortadan kaldırmak ya da etkilerini azaltmak üzere gerekli stratejileri geliştirmek, aynı zamanda fırsatları maksimize edecek adımları atmaktır. Yanlış giden işlerin olumsuz sonuçlarını ve olasılıklarını azaltıcı planlamayı yapmak ve giderilemeyen risklerle ilgili sorumlulukların belirlenmesini sağlamak suretiyle projenin zamanında, istenen kalite ve öngörülen bütçe sınırları içinde gerçekleştirilmesi olasılığı artırılmış olur.

                Bu seminer proje yöneticisine üstlendiği projelerdeki performans olasılığını arttırmak için risk ve belirsizlik yönetimine nasıl yaklaşılacağına ilişkin ip uçları vermekte, proje risk ve fırsat tanımlarına temel bir anlayış getirmek ve riski gidermek için sistematik yaklaşımları sunmayı amaçlamaktadır. Orta düzey yöneticiler ve mühendislerin katılmasında yarar görülen bu seminer, riskin olumlu yönlerini de ortaya çıkaracak bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Eğitim programımız üst yöneticiler için 3 saat  proje elemanları, diğer yönetici ve mühendisler için 3 gün olarak planlanmıştır. Kurumsal eğitim ücreti 8-12 kişilik gruplar için 4.750 USD + KDV. Kazanılacak PDU: 18.

 

SEMİNER KONULARI


1.      Risk Yönetimi: Giriş

1.1.    Risk Tanımı ve Özellikleri

1.2.    Risk Elamanları ve Risk Faktörleri

1.3.    Olay

1.4.    Olasılık

1.5.    Etki

1.6.    Etki ve Aciliyet

1.7.    Risk Yönetiminin Bileşenleri

1.8.    Niceleme

1.9.    Etkisini Azaltma

1.10.                    Risk ve Belirsizlik

2.      Risk Yönetim Süreçleri

2.1.    Tanımlama

2.2.    Çözümleme

2.3.    Öncelik Verme

2.4.    Planlama

2.5.    Yürütme

2.6.    Değerlendirme

2.7.    Dokümantasyon

3.      Risk Sınıfları

3.1.    İş Riskleri - Saf veya sigorta edilebilen riskler

3.2.    Dış ve İç Riskler

3.3.    Finanssal Riskler

3.4.    Program Riskleri

3.5.    Teknik Riskler

3.6.    Hukuksal Riskler

4.      Risk Niceleme

4.1.    Risk kabul düzeylerinin belirlenmesi

4.2.    Risk faktörlerinin tanımlanması ve ağırlık verilmesi

4.3.    Risk Nicelemesinde 4 Yöntem

4.4.    Yeniden risk değerlendirmesi

4.5.    İhtiyaç

4.6.    Zamanlama

4.7.    Uygulama

4.8.    Karar Alma Süreçleri

4.9.    Katılım

4.10.                    Yöntem

4.11.                    Çıktı

4.12.                    Teklif Ver/Verme Kararları

4.13.                    Risk ve Fırsatlar

4.14.                    Risk/Fırsat değerlendirme modeli

5.      Risk Yönetimi Araç ve Teknikleri

5.1.    Planlama ve Kontrol Araçları

5.2.    İDA

5.3.    PERT/CPM Çözümlemesi

5.4.    Gantt Çizelgeleri

5.5.    Çeki taşı Çizelgeleri

5.6.    Fikir Geliştirme Araçları

5.7.    Grup teknikleri

5.8.    Benzeşim (Analoji) teknikleri

5.9.    Karar Verme Araçları

5.10.                    Bilgi toplama ve değerlendirme

5.11.                    Karar yardımcıları

5.12.                    Beklenen değer çözümlemesi

5.13.                    Olasılık çözümlemeleri

5.14.                    Markov Zincirleri

5.15.                    Karlılık Çözümlemeleri

5.16.                    Personel Yönetim Beceriler


 
1730 kez okundu
DUYURULAR
PMP Snavna Hazrlk EYitimi
Yeni eYitim programlar iin 532 415 5328 nolu telefona veya mdengiz@andproje.com.tr adresine mesaj gnderebilirsiniz. ...
 
Anasayfa | Hakkımızda | Faaliyet Alanları | Hizmetlerimiz | Fotoğraf Galerisi | İletişim Copyrigth © 2010 AND PROJE
MGA Bilişim Hizmetleri