Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Şirket veya kurumların Proje, Program ve Portföy yönetimi süreçlerinin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik olarak aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız:

 

·        Proje Yönetimine Hazırlık ve Örgütsel Değerlendirme: Kurumsal Proje Yönetimi Olgunluk Modeli (Organizational Project Management Maturity Model – OPM3) uygulama ve değerlendirmeleri proje, program ve portföy yönetim alanları üzerinden yapılarak kuruluşun olgunluk düzeyi belirlenir; üst düzeylere ulaşmak için yapılması gerekenler yol haritası olarak sunulur, uygulama sürecinde destek sağlanır.

·        Proje İhtiyat Planlaması: Proje risk yönetimi süreçlerinin belirlenmesi, risklerinin değerlendirilerek ihtiyat ve yönetim yedeklerinin oluşturulmasında kullanılan yöntem ve tekniklere ilişkin süreçler tanımlanır, uygulama sürecinde destek sağlanır.

·        Proje/Program/Portföy Yönetim Süreçlerinin Oluşturulması ve İşletilmesi: Uluslar arası genel kabul görmüş proje yönetim standartları (PMBOK ve PRINCE2 gibi) şirket/kurumun yönetim süreçleri ve kurumsal kültürü de dikkate alınarak değerlendirilir ve kurumsal yapıya özgü proje yönetim süreçleri belirlenir, örnek projelerle uygulama etkinlikleri değerlendirilir ve gerekli düzeltme önlemleri sunulur.

·        Proje Yapılabilirlik Etüdü: Yatırım projelerinin ana paydaşlar açısından (yatırımcılar, garantörler ve tedarikçiler…) çözümleme ve değerlendirmeleri yapılır,   finansal tablolar hazırlanarak karar vericiye gerekli enformasyon sağlanır.

·        Proje Uygulama Planlarının Hazırlanması: Şirket/Kurumların uygulama öncesi proje yönetim planlarını hazırlamalarında destek sağlanır, uygulanabilir ve gerçekçi planların oluşturma süreçlerine yönlendirici olarak katkıda bulunulur.

·        Yazılım Proje Yönetimi Süreçlerinin Oluşturulması: CMMI ve benzeri süreç standart modellerine göre kurumsal altyapı ve süreçler tanımlanır, düzeyler belirlenerek yapılması gerekenler yol haritaları olarak sunulur.

·        Proje Uygulama Etkinliklerinin Değerlendirilmesi: Şirket veya kurumun yürüttüğü proje/programlarda proje/program yöneticisine koçluk hizmeti sunularak amaç ve hedeflere ulaşılması sağlanır.

·        Stratejik Planlama:  Şirket veya kurumların vizyon, misyon ve değerleri belirlenerek stratejik amaç ve hedefler oluşturulur; stratejik planlama süreçlerinin ve stratejik yönetim planının oluşturulmasına destek verilir.

·        Proje Ofis Tasarımı ve Uygulaması: Proje yönetim ofislerinin iletişim ve donanım altyapısının planlanması, oluşturulması ve işletilmesine yönelik destek sağlanır, proje programlarının üzerinde çalışacağı yazılım altyapısının seçilmesi, kurulması, eğitimlerinin sağlanması ve işletilmesinde koçluk hizmeti sunulur.

 

 
1909 kez okundu
DUYURULAR
PMP Snavna Hazrlk EYitimi
Yeni eYitim programlar iin 532 415 5328 nolu telefona veya mdengiz@andproje.com.tr adresine mesaj gnderebilirsiniz. ...
 
Anasayfa | Hakkımızda | Faaliyet Alanları | Hizmetlerimiz | Fotoğraf Galerisi | İletişim Copyrigth © 2010 AND PROJE
MGA Bilişim Hizmetleri